De schrijvers van Griend – eiland voor vogels

Jan Veen
Jan Veen
Jan Veen is bioloog met een sterke interesse in het gedrag van zeevogels. In zijn studietijd belandde hij als vogelwachter op het eiland Griend. Naast het bewaken van de vogelkolonies besteedde hij de meeste tijd aan het bestuderen van de Grote Stern, een soort die in de jaren zestig op het punt stond uit Nederland te verdwijnen. Zeven broedseizoenen op Griend werden afgesloten met een proefschrift. Daarna bleef de betrokkenheid met het onderzoek aan vogels op Griend bestaan en worden maandelijks tellingen verricht van alle wadvogels die tijdens hoogwater op het eiland verblijven. Het onderzoek aan sterns en meeuwen heeft zich in de loop der jaren met behulp van studenten uitgebreid naar andere delen van de Waddenzee. Gedurende een lange reeks van jaren werd tevens onderzoek gedaan in broedkolonies van sterns en meeuwen in West Afrika.
Hanneke Dallmeijer
Hanneke Dallmeijer
Hanneke Dallmeijer is geograaf en cultureel anthropoloog. Tijdens haar studie koos zij eveneens voor het vogelwachterschap op Griend. Ze deed actief mee met het onderzoek aan de grote stern en besteedde de overige tijd aan de voorbereiding van tentamens. Ook voor Hanneke is de liefde voor Griend en voor sterns blijven bestaan. Daarnaast was ze werkzaam als docent aardrijkskunde, reisde naar alle delen van de wereld en participeerde in het latere onderzoek aan sterns en meeuwen in West Afrika. Hanneke heeft een uitgebreide interesse in natuur en cultuur en is een gepassioneerd natuurfotograaf met een special voorliefde voor planten en landschappen. Het waddengebied is haar vooral dierbaar. Met haar foto’s won ze verscheidene prijzen.

Of neem contact met ons op via onderstaand formulier.