Nieuws2018-01-06T12:46:07+01:00

Nieuws over Griend – eiland voor vogels

Griend wordt beschermd

Griend is een wandelend eiland. Dit is het gevolg van een natuurlijk proces. Door stormen wordt het eiland aan de noordwestkant afgebroken, maar door opslibbing groeit het aan de zuidoostkant. In de loop der eeuwen heeft Griend zich enkele kilometers verplaatst. In de 15e eeuw lag het iets ten zuiden [...]