Inhoud2018-01-06T12:46:07+01:00

De inhoud van Griend – eiland voor vogels

Kleurig geringde Drietenen

Iedere strandwandelaar kent ze, die grijswitte bolletjes die over het strand lijken te rollen. Voor een aankomende golf rennen ze het strand op, achter de zich terugtrekkende golf lopen ze weer richting zee. Het lijkt een nooit ophoudend spel, [...]

Wadlooptocht naar Griend

In Griend - eiland voor vogels wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan de wadplaten die Griend omgeven: de Grienderwaard en de Ballastplaat. Het hoofdstuk begint met een wadlooptocht naar Griend, die als volgt wordt beschreven: Op 17 augustus 1974 is [...]

Vogelwachters en onderzoekers

Van 1912 tot 1964 waren alle vogelwachters op Griend afkomstig van het eiland Terschelling. Ze behoorden tot het slag mensen dat je vroeger in groot aantal op de Waddeneilanden kon aantreffen: met een grote liefde voor varen, vissen, strandjutten en [...]

Honderd jaar grote sterns op Griend

Sinds mensenheugenis is Griend een belangrijke broedplaats voor grote sterns. Deze vogels hadden aan het begin van de vorige eeuw ernstig te lijden: tussen 1907 en 1909 werden duizenden exemplaren in de broedtijd geschoten om op dameshoeden te pronken. Dit [...]