Home/Nieuws

Wadvogeltellingen op Griend

In de Nederlandse Waddenzee worden geregeld tellingen verricht van alle belangrijke wadvogelsoorten, die voor hun voortbestaan van de wadden afhankelijk zijn. Het gaat daarbij vooral om ganzen, eenden, sterns, meeuwen en steltlopers. In januari is er een internationale telling, niet alleen in de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee, maar ook in andere waterrijke gebieden in [...]

Grijze zeehonden

In de vorige eeuw werden zelden zeehonden op Griend gezien. Een geul naar Griend ontbrak en hobbelen over het wad is iets waar zeehonden niets van moeten hebben. Nadat de afgelopen jaren een kleine geul ontstond, is Griend echter bevolkt geraakt met grijze zeehonden die er hun jongen werpen. In 2007 werden de eersten gezien. [...]

Griend krijgt opknapbeurt

Zoals velen al via de media gehoord zullen hebben, krijgt Griend dit jaar een opknapbeurt. Het is bijna 30 jaar geleden dat er een zanddijk bij Griend werd aangelegd, die de bijnaam “de wandelstok” kreeg. Het idee van dit versterkingsplan was tweeledig: (1) de westelijke haak (handvat van wandelstok) moest het eiland langdurig tegen stormen [...]

Het broedseizoen 2016

Op 8 april zijn de bewakers Date Lutterop en Giny Kasemir naar het eiland gegaan om voor het 15e jaar de bewaking van de vogelkolonies op zich te nemen. Aanvankelijk kwam het broedseizoen langzaam op gang. De kokmeeuwen vestigden zich veel later dan normaal en voor de grote sterns gold hetzelfde. Terwijl de grote sterns [...]

Griend wordt beschermd

Griend is een wandelend eiland. Dit is het gevolg van een natuurlijk proces. Door stormen wordt het eiland aan de noordwestkant afgebroken, maar door opslibbing groeit het aan de zuidoostkant. In de loop der eeuwen heeft Griend zich enkele kilometers verplaatst. In de 15e eeuw lag het iets ten zuiden van Terschelling. Nu ligt het [...]