Home/Inhoud

Kleurig geringde Drietenen

Iedere strandwandelaar kent ze, die grijswitte bolletjes die over het strand lijken te rollen. Voor een aankomende golf rennen ze het strand op, achter de zich terugtrekkende golf lopen ze weer richting zee. Het lijkt een nooit ophoudend spel, maar voor drieteenstrandlopers is het een bloedserieuze zaak. Ze zijn afhankelijk van het voedsel dat [...]

Wadlooptocht naar Griend

In Griend - eiland voor vogels wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan de wadplaten die Griend omgeven: de Grienderwaard en de Ballastplaat. Het hoofdstuk begint met een wadlooptocht naar Griend, die als volgt wordt beschreven: Op 17 augustus 1974 is het zover. Na lang wachten en veel voorbereidingen gaan we een wadlooptocht naar Griend maken. [...]

Vogelwachters en onderzoekers

Van 1912 tot 1964 waren alle vogelwachters op Griend afkomstig van het eiland Terschelling. Ze behoorden tot het slag mensen dat je vroeger in groot aantal op de Waddeneilanden kon aantreffen: met een grote liefde voor varen, vissen, strandjutten en stropen. De bewaking van het eiland was hun belangrijkste taak. Daarnaast hielden de vogelwachters zich [...]

Honderd jaar grote sterns op Griend

Sinds mensenheugenis is Griend een belangrijke broedplaats voor grote sterns. Deze vogels hadden aan het begin van de vorige eeuw ernstig te lijden: tussen 1907 en 1909 werden duizenden exemplaren in de broedtijd geschoten om op dameshoeden te pronken. Dit was voor de Vereniging Natuurmonumenten de aanleiding om Griend in 1916 in beheer te verwerven. [...]

Griend in historisch perspectief

Het eiland Griend heeft altijd bij Terschelling gehoord. Het lag er honderden jaren geleden vlakbij en viel in bestuurlijk opzicht onder de verantwoordelijkheid van dit Waddeneiland. In de loop der eeuwen is Griend niet alleen kleiner geworden, maar heeft het zich ook voortdurend verplaatst. Historische kaarten tonen dit duidelijk aan. Tegenwoordig is Griend onbewoond, met [...]

Over het boek

Griend - eiland voor vogels is samengesteld door Hanneke Dallmeijer en Jan Veen. Beide auteurs hebben een speciale band met Griend. In de periode 1965-1972 waren zij vogelwachter op het eiland en bestudeerden ze het gedrag van de grote stern. Nadien kwamen ze jaarlijks terug om vogeltellingen te verrichten. Gedurende de laatste jaren is [...]