Home/Hanneke Dallmeijer

Over Hanneke Dallmeijer

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Hanneke Dallmeijer has created 9 blog entries.

Wadvogeltellingen op Griend

In de Nederlandse Waddenzee worden geregeld tellingen verricht van alle belangrijke wadvogelsoorten, die voor hun voortbestaan van de wadden afhankelijk zijn. Het gaat daarbij vooral om ganzen, eenden, sterns, meeuwen en steltlopers. In januari is er een internationale telling, niet alleen in de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee, maar ook in andere waterrijke gebieden in [...]

Grijze zeehonden

In de vorige eeuw werden zelden zeehonden op Griend gezien. Een geul naar Griend ontbrak en hobbelen over het wad is iets waar zeehonden niets van moeten hebben. Nadat de afgelopen jaren een kleine geul ontstond, is Griend echter bevolkt geraakt met grijze zeehonden die er hun jongen werpen. In 2007 werden de eersten gezien. [...]

Kleurig geringde Drietenen

Iedere strandwandelaar kent ze, die grijswitte bolletjes die over het strand lijken te rollen. Voor een aankomende golf rennen ze het strand op, achter de zich terugtrekkende golf lopen ze weer richting zee. Het lijkt een nooit ophoudend spel, maar voor drieteenstrandlopers is het een bloedserieuze zaak. Ze zijn afhankelijk van het voedsel dat [...]

Wadlooptocht naar Griend

In Griend - eiland voor vogels wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan de wadplaten die Griend omgeven: de Grienderwaard en de Ballastplaat. Het hoofdstuk begint met een wadlooptocht naar Griend, die als volgt wordt beschreven: Op 17 augustus 1974 is het zover. Na lang wachten en veel voorbereidingen gaan we een wadlooptocht naar Griend maken. [...]

Griend krijgt opknapbeurt

Zoals velen al via de media gehoord zullen hebben, krijgt Griend dit jaar een opknapbeurt. Het is bijna 30 jaar geleden dat er een zanddijk bij Griend werd aangelegd, die de bijnaam “de wandelstok” kreeg. Het idee van dit versterkingsplan was tweeledig: (1) de westelijke haak (handvat van wandelstok) moest het eiland langdurig tegen stormen [...]

Vogelwachters en onderzoekers

Van 1912 tot 1964 waren alle vogelwachters op Griend afkomstig van het eiland Terschelling. Ze behoorden tot het slag mensen dat je vroeger in groot aantal op de Waddeneilanden kon aantreffen: met een grote liefde voor varen, vissen, strandjutten en stropen. De bewaking van het eiland was hun belangrijkste taak. Daarnaast hielden de vogelwachters zich [...]

Honderd jaar grote sterns op Griend

Sinds mensenheugenis is Griend een belangrijke broedplaats voor grote sterns. Deze vogels hadden aan het begin van de vorige eeuw ernstig te lijden: tussen 1907 en 1909 werden duizenden exemplaren in de broedtijd geschoten om op dameshoeden te pronken. Dit was voor de Vereniging Natuurmonumenten de aanleiding om Griend in 1916 in beheer te verwerven. [...]

Het broedseizoen 2016

Op 8 april zijn de bewakers Date Lutterop en Giny Kasemir naar het eiland gegaan om voor het 15e jaar de bewaking van de vogelkolonies op zich te nemen. Aanvankelijk kwam het broedseizoen langzaam op gang. De kokmeeuwen vestigden zich veel later dan normaal en voor de grote sterns gold hetzelfde. Terwijl de grote sterns [...]

Griend in historisch perspectief

Het eiland Griend heeft altijd bij Terschelling gehoord. Het lag er honderden jaren geleden vlakbij en viel in bestuurlijk opzicht onder de verantwoordelijkheid van dit Waddeneiland. In de loop der eeuwen is Griend niet alleen kleiner geworden, maar heeft het zich ook voortdurend verplaatst. Historische kaarten tonen dit duidelijk aan. Tegenwoordig is Griend onbewoond, met [...]