In de vorige eeuw werden zelden zeehonden op Griend gezien. Een geul naar Griend ontbrak en hobbelen over het wad is iets waar zeehonden niets van moeten hebben. Nadat de afgelopen jaren een kleine geul ontstond, is Griend echter bevolkt geraakt met grijze zeehonden die er hun jongen werpen. In 2007 werden de eersten gezien. Sindsdien is het aantal dieren geleidelijk toegenomen en in december 2015 waren er 48 pups.
De grijze zeehonden zijn op Griend slechts korte tijd aanwezig. De eersten komen in de loop van november en de laatsten vertrekken in de loop van januari weer. Begin december worden de meeste jongen geboren. Aanvankelijk hebben die een prachtig witte pels, maar na enkele weken wordt die ingeruild voor steeds grijzer wordende haren. Vrijwel alle zeehonden liggen verspreid langs het strand, in kleine groepjes die bestaan uit een mannelijk dier met één of enkele vrouwtjes en hun jongen. Mannen en vrouwen blijven permanent aanwezig en vasten respectievelijk 3 en 6 weken. Het vrouwtje zoogt het jong tot dat het na ruim 3 weken onafhankelijk wordt. De man bewaakt zijn harem, want de periode waarin de jongen geboren worden is tevens het moment waarop de vrouwen weer bevrucht kunnen worden. Als man moet je er dus voor zorgen dat concurrenten dan op afstand blijven.
Die concurrentie is hevig! Tijdens hoog water zwemmen er overal mannelijke dieren rond het eiland, die voortdurend op de loer liggen om hun kansen te benutten. Dan wordt er met veel misbaar gedreigd door blazende, sissende en grommende geluiden te maken. Als dat niet helpt, wordt de rivaal aangevallen en kan er duchtig gevochten worden. Meestal komt het niet zover. Veel dieren hebben elkaars krachten al eens uitgeprobeerd en de oudere dieren hebben het gewoonlijk voor het zeggen.

Lees meer over de zeehonden in Griend – eiland voor vogels