Iedere strandwandelaar kent ze, die grijswitte bolletjes die over het strand lijken te rollen. Voor een aankomende golf rennen ze het strand op, achter de zich terugtrekkende golf lopen ze weer richting zee. Het lijkt een nooit ophoudend spel, maar voor drieteenstrandlopers is het een bloedserieuze zaak. Ze zijn afhankelijk van het voedsel dat de golven op het strand achterlaten. Af en toe zie je de strandlopers dan ook pikken in het ondiepe water achter een zich terugtrekkende golf. Als je goed kijkt zie je ze soms even slikken. Meteen daarna is het weer rennen geblazen.

Drieteenstrandlopers broeden in de noordelijke toendra. Ze houden er aparte broedgewoonten op na. Soms bebroeden man en vrouw gezamenlijk de eieren en zorgen ook samen voor de jongen. Het komt echter ook voor dat er twee legsels kort na elkaar geproduceerd worden en dat man en vrouw elk een broedsel voor hun rekening nemen. Tenslotte zijn er ook mannen die er meer dan één vrouw op nahouden, terwijl het omgekeerde ook voorkomt.

De drieteenstrandlopers die in Nederland komen, broeden vooral in Noordoost-Groenland. Deze populatie is de afgelopen jaren intensief door Groninger biologen onderzocht. Daarbij zijn sommige vogels voorzien van gekleurde pootringen waardoor ze individueel gevolgd kunnen worden. Zo is gebleken, dat de Groenlandse drietenen na het broeden eerst naar IJsland vliegen. Vervolgens gaan ze via Groot Brittannië naar de Waddenzee waar ze zich vooral concentreren op twee plaatsen: bij Texel en Griend. Griend spant de kroon. Soms lopen de aantallen daar op tot meer dan 10.000 vogels.

De gekleurde pootringen hebben ook inzicht gegeven in het verdere verloop van de trek.
Sommige vogels brengen de winter in Europa door, terwijl anderen naar de westkust van Afrika vliegen. Laatstgenoemde vogels leveren enorme prestaties. Zo werd in augustus 2009 een geringde drieteenstrandloper waargenomen die in zes dagen van zuid Noorwegen naar Ghana vloog. Nota bene, een afstand van 6.000 kilometer in slechts zes dagen! Vogels die dergelijke afstanden afleggen kunnen wel 50% van hun lichaamsgewicht verliezen. Dat kan alleen wanneer ze voor vertrek grote vetvoorraden hebben aangelegd. Dat doen ze in de Waddenzee, vooral in de omgeving van Griend.

Lees meer over deze vogels in Griend – eiland voor vogels