Zoals velen al via de media gehoord zullen hebben, krijgt Griend dit jaar een opknapbeurt. Het is bijna 30 jaar geleden dat er een zanddijk bij Griend werd aangelegd, die de bijnaam “de wandelstok” kreeg. Het idee van dit versterkingsplan was tweeledig: (1) de westelijke haak (handvat van wandelstok) moest het eiland langdurig tegen stormen uit het noordwesten beschermen en (2) de lage kwelder moest zich in de luwte van de noord-oost dijk uitbreiden. Dit plan heeft uitstekend gewerkt, maar inmiddels is de westelijke haak verdwenen en is het tijd voor een nieuwe zandinjectie aan de westkant.

Begin augustus is de bekende firma Boskalis begonnen om materieel naar het eiland te brengen om het werk uit voeren. Dat gaat nog niet helemaal van een leien dakje. Bij het vervoer van buizen over het wad zakte een shovel weg in de zachte modder. Een bulldozer schoot te hulp, maar die was hetzelfde lot beschoren. Inmiddels zijn beide machines weer uit de modder getrokken. Op vrijdag 19 augustus zijn de feitelijke werkzaamheden begonnen. Aan de westkant is al een behoorlijke hoeveelheid zand opgespoten, terwijl het verwijderen van de vegetatie op de oostelijke dijk al vrijwel klaar is. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd, zodat de vogels zo min mogelijk verstoord worden. Want daar is het allemaal om begonnen, om Griend te behouden als uniek vogeleiland.

Lees meer over de historie van Griend, het wandelende karakter van het eiland en het steeds kleine worden van het eiland in Griend – eiland voor vogels