Griend – eiland voor vogels is samengesteld door Hanneke Dallmeijer en Jan Veen. Beide auteurs hebben een speciale band met Griend. In de periode 1965-1972 waren zij vogelwachter op het eiland en bestudeerden ze het gedrag van de grote stern. Nadien kwamen ze jaarlijks terug om vogeltellingen te verrichten. Gedurende de laatste jaren is ook veel gefotografeerd, met de bedoeling om anderen mee te laten genieten van het moois dat Griend te bieden heeft.

twee baltsende Grote Sterns op het strand van Griend

kwelder Griend met lamsoor en zeealsem

 

Griend – eiland voor vogels is een boek waarin alle aspecten van dit prachtige natuurgebied worden beschreven. In dertien hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de historie, het leven van de vogelwachters, de plantengroei, de broedvogels, de trekvogels, de zeehonden en de omringende wadplaten. Het boek is rijk geïllustreerd. Ongeveer driekwart van het ruim 200 pagina’s tellende boek wordt ingenomen door prachtige foto’s.

 

In 1916 waren er grote zorgen rond Griend. Volgens de geldende mode uit die tijd werden dameshoeden getooid met vogelveren en duizenden visdieven en grote sterns werden in de broedkolonies voor dit doel geschoten. De belangrijke kolonie met vele duizenden paren grote sterns verdween. Voor Natuurmonumenten was dit het sein om Griend aan te kopen en te beschermen. Tevens leidde het tot de oprichting van Vogelbescherming Nederland. Dit jaar viert Natuurmonumenten het honderdjarig bestaan van Griend als beschermd natuurgebied. Daar wordt op verschillende manieren aandacht aan besteed. Zo wordt het eiland opnieuw tegen afslag beschermd en zijn er speciale “Griendpostzegels” gedrukt.

In de komende periode zullen geregeld onderwerpen uit het boek in de vorm van een blog gepost worden op deze website.